De Ken uw dorp quiz bestaat uit een groot aantal vragen over de dorpen Kortenhoef en  ‘s-Graveland. Omdat beide dorpen en met name de inwoners erg nauw verbonden zijn, is besloten om de quiz op zowel Kortenhoef als ‘s-Graveland te betrekken .

De onderwerpen waarover de vragen worden gesteld zijn heel erg uiteenlopend. Uiteraard horen de historie en geschiedenis daarbij evenals verenigingen, bedrijven, ondernemingen, (on)bekende dorpsgenoten, maar ook de dorpen van nu,  kortom actualiteit.

Het team beantwoordt de vragen op één formulier en bepaalt zelf de locatie waar men de quiz gaat spelen. Dat kan bij iemand thuis zijn,  in het café samen met andere stamgasten, of in het clubhuis. Zorg in ieder geval dat de teamcaptain per telefoon bereikbaar is en een laptop, PC en/of smartphone kan handig zijn.

Naast de vragen maakt ook een aantal opdrachten deel uit van de quiz.

Dee antwoorden dienen op dezelfde avond uiterlijk om  22:00 uur te worden ingeleverd, waarna nog gelegenheid zal zijn om uitgebreid na te praten.

 

Uitgangspunten

De volgende uitgangspunten gelden voor de derde editie van de Ken uw dorp quiz:

•          De derde editie van de Quiz zal plaatsvinden op zaterdag 26 oktober 2019

•          Er wordt per team ingeschreven.

•          Inschrijving kan alleen via website van Ken uw dorp.

•          Een team bestaat uit minimaal 8 en maximaal 15 personen.

•          Elke team benoemt een teamcaptain.

•          De teamcaptain dient tenminste 18 jaar te zijn.

•          Het inschrijfgeld per team bedraagt € 35,00

•          Elke team geeft bij inschrijving een lokaal (= Kortenhoef of ‘s-Graveland) goed doel op waaraan zij hun eventueel gewonnen prijzengeld willen doneren.

•          Een goed doel is een organisatie of instelling zonder winstoogmerk.

•          Op 26 oktober 2019 haalt de teamcaptain het quizboek op.

•          De ingevulde vragenlijsten moeten uiterlijk om 22:00 uur ingeleverd worden.

•          Tijdens een gezellige feestavond wordt bekendgemaakt welk team de winnaar is.